Kurser

Spanska Nybörjare

ANMÄLNING januari (V.2) 2022

A1 Spanska Nybörjare nivå 1

10 veckor, en gång/vecka, 1 timme 

FÖRKUNSKAPER: 

Inga förkunskaper krävs. För dig som vill börja bekanta dig med ett nytt språk.

Vi använder samma bok “MUCHAS GRACIAS” (Spanska för nybörjare) Örjan Hansson och David Llanos Saavedra, till A1,A2 och B1 nivå. Om det är svårt för dig att köpa boken själv, kan vi  hjälpa dig.

MÅL: 

Att förstå och använda välkända, vardagliga uttryck och mycket grundläggande fraser som syftar till att möta konkreta behov. 

Presentera sig själv och andra samt ställa och besvara frågor om personliga förhållanden, som var man bor, personer man känner och saker man äger. Kunna samtala på ett enkelt sätt under förutsättning att samtalspartnern talar långsamt och tydligt och är beredd att hjälpa till.

A2 Spanska Nybörjare nivå 2

10 veckor, en gång/vecka, 1 timme 

FÖRKUNSKAPER: 

Det här är en kurs för dig som har genomgått nivå  A1 eller på annat sätt fått motsvarande kunskaper.

Vi använder samma bok “MUCHAS GRACIAS” (Spanska för nybörjare) Örjan Hansson och David Llanos Saavedra, till A1,A2 och B1 nivå. Om det är svårt för dig att köpa boken själv, kan vi  hjälpa dig.

MÅL:

Kunna förstå meningar och vanliga uttryck som rör omedelbara behov (t.ex. mycket grundläggande information om individ och familj, inköp, lokal geografi, sysselsättning). 

Kunna kommunicera i enkla och rutinmässiga sammanhang som kräver ett enkelt och direkt utbyte av information. 

Kunna i enkla termer beskriva delar av din egen bakgrund, din närmaste omgivning samt förhållanden som rör omedelbara behov.

B1 Spanska Nybörjare nivå 3

10 veckor, en gång/vecka, 1 timme 

FÖRKUNSKAPER: Det här är en kurs för dig som har genomgått nivå A2 eller på annat sätt fått motsvarande kunskaper.

Vi använder samma bok “MUCHAS GRACIAS” (Spanska för nybörjare) Örjan Hansson och David Llanos Saavedra, till A1,A2 och B1 nivå. Om det är svårt för dig att köpa boken själv, kan vi  hjälpa dig.

MÅL: 

Kunna förstå huvudinnehållet i vad man hört eller läst om välkända förhållanden som man regelbundet möter på arbetet, i skolan, på fritiden, etc. när dessa presenteras på tydligt vardagsspråk. 

Kunna hantera de flesta situationer som vanligtvis uppstår under resor i områden där språket talas. Kunna sätta ihop enkla, sammanhängande texter om ämnen som är välkända eller av personligt intresse. Kunna beskriva erfarenheter och händelser, berätta om drömmar, förhoppningar och framtidsplaner och kortfattat ge skäl för och förklaringar till åsikter och planer.

Spanska Medel

ANMÄLNING januari (V.2) 2022

C1 Spanska Medel nivå 5

10 veckor, en gång/vecka, 1 timme /tillfälle

FÖRKUNSKAPER: 

Denna kurs vänder sig till de som har genomgått nivå B2 eller på annat sätt fått motsvarande kunskaper och vill fördjupa språkkunskaperna och utveckla kommunikationsförmågan.

MÅL: 

Kunna förstå ett brett urval av krävande, längre texter och urskilja underförstådda betydelser. 

Kunna uttrycka sig flytande och spontant utan att i något större utsträckning söka efter ord och uttryck. Kunna använda språket flexibelt och effektivt för såväl sociala som studie- och arbetsrelaterade ändamål. 

Kunna skapa tydliga, välstrukturerade och detaljerade texter om komplexa ämnen. 

Kunna på ett strukturerat sätt och med olika medel, organisera och binda samman texter till en sammanhängande helhet.

B2 Spanska Medel nivå 4

10 veckor, en gång/vecka, 1 timme 

FÖRKUNSKAPER: 

Det här är en kurs för dig som har genomgått nivå  B1 eller på annat sätt fått motsvarande kunskaper och vill fördjupa dina språkkunskaper och utveckla din förmåga för att prata och skriva.

MÅL: 

Kunna förstå huvudinnehållet i komplexa texter om både konkreta och abstrakta ämnen, inklusive fackmässiga diskussioner inom det egna specialområdet. 

Kunna delta i samtal så pass flytande och spontant att ett normalt umgänge med modersmålstalare blir möjligt, utan större ansträngning för någondera part. 

Kunna skapa tydlig och detaljerad text inom ett brett fält av ämnen, förklara en ståndpunkt i ett aktuellt ämne samt framhålla såväl för- som nackdelar vid olika valmöjligheter.

Spanska Advancerat

ANMÄLNING januari (V.2) 2022

C2 Spanska Avancerat nivå 6

10 veckor, en gång/vecka, 1 timme /tillfälle

FÖRKUNSKAPER: 

Det här är en kurs för dig som har C1 kurs i bagaget eller på annat sätt fått motsvarande kunskaper, och vill fördjupa din språkkunskap och utveckla din kommunikationsförmåga för att kunna hantera mer komplexa situationer. 

MÅL: 

Kan med lätthet förstå praktiskt taget allt som han/hon hör eller läser. 

Kan sammanfatta information från olika muntliga eller skriftliga källor och därvid återge argument och redogörelser i en sammanhängande presentation. Kan uttrycka sig spontant, mycket flytande och precist samt därvid skilja mellan finare nyanser även i mer komplexa situationer.

ANMÄLA SIG